Medousa – Ierofanie

“Medousa” olio su tessuto scozzese 37 x 25 – 2020 (Disponibile)